skeletten

Beeldend kunstenaar Hans van Hilst heeft een verzameling dieren skeletten geprepareerd en gemonteerd.
Een werk van vele jaren, stond ietwat te verkommeren.
Om deze waardevolle privécollectie aan een breder publiek te tonen, werd alles ondergebracht in een grotere ruimte "Galerij Recup" genaamd en werden zijn de oudere skeletten gerestaureerd.
“Ondanks het feit dat zijn uitgangspunt als kunstenaar, bij het monteren van de geraamtes eerder van artistiek/esthetische aard is, zogezegd ‘sculpturen in been’, tracht hij toch een zo groot mogelijke anatomische juistheid te bekomen. “

‘Boeiend voor volwassenen en leerzaam voor kinderen’

inkijk museum

Wat is er te zien ?
Een verzameling dierenskeletten, van hoofdzakelijk inheemse diersoorten.Waarom inheemse dieren ?
Dino's of exotische skeletten zijn vaak te zien in de reguliere musea, maar hoe ziet onze geit eruit of een gans, of zelfs een piepkleine mol ?Hoe kwam deze collectie tot stand ?
Reeds als kind was ik geboeid door beentjes en schedeltjes die ik vond in de natuur, op 11 á 12 jarige leeftijd probeerde ik al skeletten van konijnen te monteren, zonder al te veel succes , door het ontbreken van beentjes en een gebrek aan kennis en vaardigheid.
Op 18 jarige leeftijd kwamen mijn vrouw Trees en ik hier op deze boerderij te wonen en vond ik opnieuw fragmenten van skeletten, vb. muskusratten, konijnen, enz… Opnieuw probeerde ik deze te monteren, nog steeds met wisselend succes echter, oa. door het gebruik van verkeerde lijmsoorten. Stilaan ben ik me beginnen verdiepen in de verschillende technieken van het monteren van skeletten.
Deze verzameling dateert van het begin van de jaren 80, en was ondergebracht in een klein vochtig atelier, dat de laatste jaren overvol raakte.Voor deze tentoonstelling hebben ook de oudste skeletten een opknap beurt gekregen, sommige hadden toch wat te lijden gehad van het vocht.
Waarom nu een tentoonstelling van de skeletten ?
Het monteren van de skeletten is een tijdrovend en geduldig werk. Dit monteren heeft door mijn andere (beroeps) activiteiten wat stilgelegen, ik heb echter gedurende deze periode wel veel skeletten geprepareerd en verzameld, maar niet gemonteerd, deze lagen opgeslagen.
De laatste jaren ben ik echter terug begonnen met het monteren van deze verzamelde skeletten.
Waar komen deze (dode) dieren vandaan ?
Voor deze tentoonstelling werden geen dieren gedood. Alle dieren stierven een natuurlijke dood, hetzij door ziekte, ouderdom of als verkeersslachtoffer, soms zelfs door pollutie vb. zeevogels.
Verder zijn op deze tentoonstelling preparaten op 'sterk water' te bezichtigen en beenfragmenten uit archeologische opgravingen.
Veel van deze dieren zijn gevonden tijdens wandelingen in de natuur,oa. bos en strand. Andere dieren werden aangeboden door bv. een dierenpark, kinderboerderij of veearts, maar ook door privépersonen, die ik bij deze graag wil bedanken.
Bij de inrichting van deze galerij en de tentoonstelling in het bijzonder werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecupereerd materiaal, ook hiervoor wil ik de mensen bedanken die materialen hebben geschonken en zo deze tentoonstelling mede mogelijk hebben gemaakt.

Wegens gedwongen verhuis in het voorjaar van 2010 heb ik deze collectie moeten ondergebrengen naar verschillende locaties

Hans

Hieronder enkele afbeeldigen van skeletten geprepareerd door Hans

 

eend geit en bok hangbuikzwijn

TOP